Femtio år efter jag startade måla seriöst med oljefärg (för Gerhard Nordström på Forum Målarskola i Malmö) började äntligen bitarna falla på plats i mitt måleriarbete. När tiden inte längre försvann från egna skapandet p.g.a alla lönearbeten kom också resultatet av träget koncentrerat målande i ateljén ge utdelning.

Att naturen kom att växa fram som bärande inspiration grundar sig på de tjugo årens sommarvistelse i Stockholms skärgård på LO-skolan Runö (numera Runö Kursgård) där jag under drygt tretton år höll akvarellkurser och därav kom närmare naturen. Men allt mitt målande sker i min ateljé i Malmös gamla industri- och hamnområden.

Temat för mina verk på utställningen i Vimmerby är hur den växande naturen återerövrar städerna efter att människan, mot bättre vetande, till sist utrotat sig själv från planeten. Alltså en form av dystopi där jag strävar efter att gestalta så positivt jag kan som en hyllning till naturens skönhet seger över den mänskliga självdestruktiva dumheten.

Bertil Kaa Hedberg
Malmö september 2021

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Artikel i Trelleborgs Allehanda 2017-09-08

 

   
Artikel i Skånska Dagbladet 2011-08-11