Glänta, Blyertsteckning
Skogen, Blyertsteckning
Skogsglänta, Teckning
Stenen, Blyertsteckning
Träd, Blyertsteckning
Vass, Blyertsteckning