Glänta, Blyertsteckning
Skogen, Blyertsteckning
Skogsglänta, Teckning
Träd, Blyertsteckning
Stenen, Blyertsteckning
Vass, Blyertsteckning